Historie voskařství je dlouhá a pestrá.

Jak už sám název vypovídá, vycházela voskařská práce především ze zpracování vosku.

S nadhledem je možné předpokládat, že již pravěký člověk, dobývající med od včel, přišel do styku s voskem.

Ovšem teprve v období starověku  jsou již  k dispozici celá řada dokladů o tom, že lidé vosk uměli získávat i zpracovávat.

Zpočátku se při voskařské práci používal  včelí vosk, od 19. století  získaly při výrobě voskařských výrobků větší význam vosky vyráběné uměle.

Mluvíme-li dnes o práci s voskem, většina lidí si vybaví zejména svíčky. Ve voskařství ovšem  zdaleka nešlo jen o produkci svící.

Mistři voskaři, voskařští odborníci a v neposlední řadě i vybraní umělci zásobovali trh vedle různých druhů svící celou řadou dalších výrobků, a to jak dekoračních nebo užitkových, tak i výrobky poměrně vysoké umělecké úrovně.

Včelí vosk byl zpracováván a používán i v dalších oblastech, např. v  umění ( ceroplastika- vosková plastika) lití bronzu, kovolitectví ( výroba zvonů), lékařství (zejména v zubním lékařství, nebo na výrobu trojrozměrných anatomických modelů al.), později také v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu, zejména jako přísada do mastí a emulzí.

Novinky

Svíce s Vaší fotografií

Je to velmi jednoduché

Pošlete, doneste fotografii, kterou chcete přenést do svíce.

Svíci si vyzvedněte do týdne

A je to :D

Probuzení 365

15. Spontánnost může působit jako ztráta sebeovládaní

Spontánnost může leckoho děsit. Znamená totiž vzdát se naplánovaného a důvěřovat v sílu okamžiku, nechat se ovládat duchovnem. Znamená to riskovat, upustit od sebekontroly. Nejdřív je to těžké, zvlášť jsme-li zvyklí spontánnosti nedůvěřovat. Jakmile však pocítíme ono spojení s okamžikem, velmi nás to uspokojí. Tím, že uposlechneme své bezprostřední cítění, otevíráme se vesmíru. V životě pak žískáváme další příležitosti k rozšíření své tvůrčí potence. Pro začátek si dovolte více spontánnosti v maličkostech, ve chvíli, kdy se cítíte relativně bezpečně. Spontánnost bude tím větší, čím více se jí naučíte důvěřovat.

* Důvěřuji vesmíru a nechávám jej fungovat prostřednictvím své osoby. *

Výběr svící

Socialní síťě

facebook googleplus email

Otevírací doba

 

LEDEN-BŘEZEN

ST-NE od 9⁰⁰-17⁰⁰ hod.

 

DUBEN-PROSINEC

ÚT-NE od 10⁰⁰-18⁰⁰ hod.

Partnerské weby

 logo wtm  

 

I Vy zde můžete mít své logo a odkaz na Váš web, jen musí mít podobné téma k našemu webu.

Pište na  email