Články

Články

Energie svíčky, Historie voskařství a svíček, Svíčka z hlediska vědy, Dalajlámovo proroctví, Džbán s prasklinou, Pravidla pro lidský život

Energie svíčky

Energie svíčky

Dříve než se plyn a elektřina staly běžnými a všem dostupnými zdroji světla, svítili lidé převážně svíčkami.
I dnes však, ačkoli už to není nezbytné, saháme po svíčkách, a to nejen pro jejich nesmírnou dekorativnost, ale také proto, že nás zvláštním způsobem přitahují.
Dokáží zcela proměnit náladu v místnosti, vyvolat atmosféru a okouzlit každého svou hřejivou krásou.

Podstatou všeho je energie.
Vše kolem nás působí určitou energií nezávisle na tom, zda v to člověk věří či nikoli a také jestli chce nebo ne.
Tato energie rezonuje se vším a tím vzniká vibrace.
Vše - každý člověk, živočich, rostlina, písmeno, tvar, barva, vůně ... vysílají vibrace o různých vlnových délkách.
To vše člověk vnímá ať již vědomě či nevědomě, a to v něm vyvolává pocity, buď pozitivní nebo negativní.

Skutečnost o energii respektujeme a je nedílnou součástí při tvoření svíček, které vyrábíme.

Historie voskařství a svíček

Historie voskařství a svíček

Historie voskařství je dlouhá a pestrá.
Jak už sám název vypovídá, vycházela voskařská práce především ze zpracování vosku.
S nadhledem je možné předpokládat, že již pravěký člověk, dobývající med od včel, přišel do styku s voskem.
Ovšem teprve v období starověku jsou již k dispozici celá řada dokladů o tom, že lidé vosk uměli získávat i zpracovávat.
Zpočátku se při voskařské práci používal včelí vosk, od 19. století získaly při výrobě voskařských výrobků větší význam vosky vyráběné uměle.
Mluvíme-li dnes o práci s voskem, většina lidí si vybaví zejména svíčky. Ve voskařství ovšem zdaleka nešlo jen o produkci svící.
Mistři voskaři, voskařští odborníci a v neposlední řadě i vybraní umělci zásobovali trh vedle různých druhů svící celou řadou dalších výrobků, a to jak dekoračních nebo užitkových, tak i výrobky poměrně vysoké umělecké úrovně.

Včelí vosk byl zpracováván a používán i v dalších oblastech, např. v umění ( ceroplastika- vosková plastika) lití bronzu, kovolitectví ( výroba zvonů), lékařství (zejména v zubním lékařství, nebo na výrobu trojrozměrných anatomických modelů al.), později také v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu, zejména jako přísada do mastí a emulzí.

Svíčka z hlediska vědy

Svíčka z hlediska vědy

Ing. Roman uvádí, že plamen svíčky, energie elektromagnetického vlnění, sluneční záření, vysoké teploty, rozstřikované vodní kapky, elektické vedení a televizní obrazovka jsou zdrojem ionizace vzdušných iontů.
Ve velmi čistém ovzduší se nachází koncentrace lehkých iontů 10 cm kubických a ve znečištěném jen 10 cm čtverečných.
Poměr kladných iontů a záporných iontů má být menší než 1. K pohlcení záporných iontů dochází u plastů s kladným povrchovým nábojem.
Plamen svíčky nám vyrábí záporné- lehké ionty. Příznivý vliv záporných vzdušných iontů působí na zlepšení nálady, uklidnění, snížení nespavosti, snížení krevního tlaku, snížení tepové frekvence, zpomalení sedimentace červených krvinek, zvýšení pH krve, zpomalení dechové frekvence, zvýšené vylučování hlenu - očištění dýchacích cest, úprava látkové výměny, snížení cukru v krvi diabetiků, hojení žaludečních vředů, pokles volného cholesterolu v krvi, analgetický a antirevmatický účinek a rychlejší hojení ran a popálenin.

Svíčky i slunce jsou obklopeny korunou, která se skládá z vysoce ionizovaných plynů, tato koruna se nazývá elektromagnetická koruna.
Světlo svíčky je generátorem ohromného množství infračervené energie - druhu neviditelné měnlivé energie světla, které člověk stěží porozumí.
Americký profesor F. S. Callahan uvádí, že vlnová délka feromonu noční můry a světla svíčky jsou velmi podobné. Kromě plamene svíčky může lidi ovlivňovat také barva svíčky.Barvy na člověka působí různě.
Stále více odborníků na základě statistických dat tvrdí, že barvy ovlivňují také zdravotní stav člověka a podle tvorby určité jedné nebo jiné barvy mohou případně podle jejího zamítnutí určit, kterou nemocí pacient trpí.
Z výzkumu barev na psychiku lidí jednoznačně vyplývá, že barvy mohou ovlivňovat chování člověka.
Podle dosud známých informací má vliv na člověka i tvar svíce.
Možná, že v budoucnu se přijde na další možnosti využití svíček pro naše zdraví.

Pojednání v tomto článku pochází i z publikace Ing. D. Nováka

Dostal jsi tělo. Můžeš je mít rád nebo je nenávidět, ale je Tvou jedinou jistotou, že je budeš mít do konce svého života.
Jsi zapsán na plný úvazek do neformální školy, která se nazývá „Život na planetě Zemi“. Každá osoba a událost je Tvůj vesmírný učitel.
Neexistují chyby, jen lekce. Růst je proces experimentování. Prohra je součástí tohoto procesu, stejně jako úspěch.
Každá lekce se v různých formátech opakuje, dokud ji nepochopíš. Pak teprve můžeš postoupit dál.
Pokud svou lekci odmítneš, vrátí se Ti zpět – avšak v drsnější podobě.
Že jsi učební látku pochopil poznáš podle toho, že se změnilo Tvoje chování. Moudrost je cvik. Trocha něčeho je lepší, než spousta ničeho.
Ostatní lidé jsou jen Tvými zrcadly. Nemůžeš milovat nebo nenávidět něco na někom, aniž to odráží to, co miluješ nebo nenávidíš na sobě.
Vždy dostaneš, co chceš. Tvé podvědomí vždycky správně určí, jakou energii, události a lidi budeš přitahovat.
Není správně nebo špatně, ale existují náslédky. Moralizování nepomáhá. Souzení  jen posiluje zaběhnuté vzorce. Proto dělej to nejlepší, co můžeš.
Odpovědi na otázky máš v sobě. Pouze děti potřebují vedení, pokud dospějeme , jsme vedeni svým srdcem. Víš víc, než jsi kdy viděl, slyšel nebo přečetl.

Teď se jen dívej, poslouchej, důvěřuj.

Pravidla pro lidský život
Džbán s prasklinou
Džbán s prasklinou

Svíčka z hlediska vědy

Jedna stará čínská žena měla dva velké džbány na vodu a zavěšené na dřevěné holi je přenášela na svých ramenech.
Jeden ze džbánů měl prasklinu, zatím co druhý džbán byl bez chyby a vodu vždy udržel.
Po dlouhé cestě od řeky k domu staré ženy, byl vždy jeden ze džbánů jen napůl plný.
To trvalo celé dva roky.
Bezchybný džbán byl samozřejmě na svůj výkon velmi hrdý. Ubohý džbán s prasklinou se za svou chybu velmi styděl a trápilo jej, že dokázal vykonat jen polovinu toho, na co byl určen.
Po dvou letech, která mu připadala jako velké selhání, řekl džbán staré ženě:
„Velmi se stydím za svou prasklinu, z níž uniká voda po cestě k Tvému domu.“
Stará žena se usmála a pověděla:
„A viděl jsi, že na tvé straně cesty kvetou květiny, a na druhé straně ne? Protože jsem o tvé prasklině věděla, zasela jsem na tvé straně semínka ze kterých jsou tyto krásné květiny. A ty je po celou tu dobu zaléváš vždy, když se vracíme domů. Po celý ten čas jsem mohla vnímat krásu těchto květin a zdobit jimi náš stůl. Kdyby jsi nebyl takový jaký jsi, tato krása by neexistovala a nezdobila by náš dům.“

„Je láskyplné, přijímat každého člověka takového jaký je a vidět v něm především to dobré“

Takže: „ vy všichni se džbánem s prasklinou, mějte krásný den a vnímejte s láskou vůni a krásu květin na vaší straně cesty.“

Benny A Setiawan

Dalajlámovo proroctví

Toto je poselství dalajlámy, stačí pár sekund na jeho přečtení a zamyšlení se nad ním.

Návod pro život
1. Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování.
2. Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč.
3. Držte se tří R:
  - respektu vůči sobě
  - respektu vůči ostatním
  - responsibility - zodpovědnosti za všechny svoje činy.
4. Pamatujte si, že když nedostanete to co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí.
5. Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je správně porušit.
6. Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství.
7. Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, udělejte okamžitě kroky k její nápravě.
8. Každý den buďte nějaký čas o samotě.
9. Otevřete svoji náruč změně, ale nevzdávejte se při tom svých hodnot.
10. Pamatujte si, že mlčení je někdy ta nejlepší odpověď.
11. Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci těšit z něho podruhé.
12. Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života.
13. Při neshodě s vašimi milovanými, řešte pouze přítomnou situaci. Nevynášejte na světlo minulost.
14. Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti.
15. Buďte jemní k Zemi.
16. Jednou do roka se vypravte někam, kde jste nikdy před tím nebyli.
17. Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je větší, než vaše vzájemné potřeby.
18. Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, aby jste ho dosáhli.
19. Přistupujte k lásce i vaření s hravou bezstarostnou odevzdaností.

*Povězte svým blízkým o tomto poselství. I díky Vám se může změnit jejich život k lepšímu. Zastavte se zde na okamžik, čtěte a zamyslete se.

© 1998 - 2023ITComplet.CZ ©